Sky TV in Albania

AlbaniaSky TV në Albania

Astra 28.2 ° II pritje Sky në Shqipëri kërkon një pjatë 120 cm.
Madhësia e kërkuar gjellë për Astra2D kanalet e BBC dhe ITV është 2.4 m.

Këto qytete të marrë sinjal të mirë pritjes:

Tirana, Durres, Shkodra, Kruja, Vlora, Gjirokastër, Korçë, Sarandë dhe Berat.


Sky TV in Albania

Astra II 28.2° Sky reception in Albania requires a 120 cm dish.
Required dish size for Astra2D channels BBC and ITV is 2.4 m.

These cities receive the best reception signal:
Tirana, Durres, Shkodra, Kruja, Vlora,
Gjirokastra, Korca, Saranda and Berat.