Sky TV in Finland

FinlandSky TV in Suomessa

Astra II 28.2 ° Sky vastaanoton Suomessa edellyttää 120 cm ja 180 cm lautasen. Käytä 0,2 dB mikropää vastaanotto Pohjois-Suomessa, jossa Astra2D signaali on heikompi. Sekä laatu ja LNB tarvitaan.

Suuret kaupungit saavat erinomaisen vastaanoton:

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio.


Sky TV in Finland

Astra II 28.2° Sky reception in Finland requires a 120 cm to 180 cm dish. Use a 0.2 db LNB for reception in North Finland where the Astra2D signal is weaker. Both quality dish and LNB are required.

Major cities receiving excellent reception are:

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio.