Sky TV in Latvia

LatviaSky TV Latvijā

Astra II 28,2 ° Sky uzņemšana Latvijā prasa 120 cm satelītantena.

BBC un ITV kanāli uzņemšanas prasības par minimālo 180 cm līdz 220 cm šķīvja.

Liepāja, Daugavpils, Madonas, Ergji un Jelgavas.


Sky TV in Latvia

Astra II 28.2° Sky reception in Latvia
requires a 120 cm Satellite dish.

BBC and ITV channels reception requires a minimum 180 cm to 220 cm dish.

Liepaja, Daugavpils, Madona, Ergji and Jelgava.