Sky TV in Poland

PolandSky TV w Polsce

Astra II 28,2 ° odbiór Sky w Polsce wymaga od 120 do 150 danie cm. BBC i ITV kanały odbiór wymaga min. 120 do 300 cmdanie.

W Warszawie, BBC i ITV kanałów odbiór wymaga 300 danie cm.

Warszawa, Kraków, Zamość, Wrocław, Gdańsk i Lublin.


Sky TV in Poland

Astra II 28.2° Sky reception in Poland requires a 120 to 150 cm dish. BBC and ITV channels reception requires a min. 120 to 300 cm dish.

In Warsaw, BBC and ITV channels reception requires a 300 cm dish.

Warsaw, Krakow, Zamosc, Wroclaw, Gdansk and Lublin.