Sky TV in Romania

RomaniaSky TV în România

Astra II, 28,2 ° recepţie Sky în România necesită o antena de 150 cm la 180 cm. BBC şi ITV canale ASTRA2D nevoie de oantena de 180 cm la 220 cm.

Antena de calitate şi LNB trebuie să fie utilizate. Folositi un LNB 0,2 dB, astfel cum ASTRA2D receptie de canale în România este slabă.

Bucuresti, Timisoara, Dega, Cluj, Constanţa, Sibiu şi Snagov.


Sky TV in Romania

Astra II 28.2° Sky reception in Romania requires a 150 cm to 180 cm dish. BBC and ITV Astra2D channels require a 180 cm to 220 cm dish.

Quality dish and LNB must be used. Use a 0.2 db LNB, as Astra2D channels reception in Romania is weak.

Bucharest, Timisoara, Dega, Cluj, Constanta, Snagov and Sibiu.