Sky TV in Sweden

SwedenSky TV i Sverige

Astra II 28,2 ° Sky mottagande i Sverige kräver en 120 cm till 250 cm skål. BBC och ITV-kanaler mottagning kräver en min. storlek 250 cm kvalitet skål. Använd en 0,2 dB LNB som mottagande i Sverige är svag för ASTRA 2D kanaler.

Stockholm, Gothenburg, Trelleborg, Helsingborg, Orebro, Uppsala, Sundsvall and Halmstad.


Sky TV in Sweden

Astra II 28.2° Sky reception in Sweden requires a 120 cm to 250 cm dish. BBC and ITV channels reception requires a min. size 250 cm quality dish. Use a 0.2 db LNB, as reception in Sweden is weak on Astra2D channels.

Stockholm, Gothenburg, Trelleborg, Helsingborg, Orebro, Uppsala, Sundsvall and Halmstad.